Skip to main content Skip to search

الیاف شیشه AR

میزان مصرفی  الیاف شیشه مقاوم در برابر خوردگی(AR) به طور کلی در محصولات تولیدی بتن مسلح به الیاف شیشه (جی آرسی) حدود  ۵-۲٪ میباشد که حین فرایند تولید در کارخانه با روش اسپری یا با استفاده از روش پیش اختلاط مه ملات جی آرسی اضافه می شود.

وجود الیاف در بتن الیافی جی آر سی ضمن افزایش مقاومت فشاری و کششی یکی از عوامل بسیار مهم در دوام آن ورفع ترکهای معمول بتن می باشد. که این خود از مزیت جی آر سی را آشکار می سازد.

قطعات نمای پیش ساخته جی آرسی خواص مناسبی همچون شکل پذیری بالا ، مقاومت فوق العاده ، قابلیت جذب انرژی و پایداری در برابر ترک خوردن را دارا می باشد که متناسب با آنها می توان موارد کاربرد فراوانی برای آن یافت