Skip to main content Skip to search

تاریخچه

بیشتر تحقیقات انجام شده بر روی بتن های مسلح به الیاف شیشه ای GRC/GFRC به اوایل دهه ۱۹۶۰ بر می گردد.

تحقیقات انجام شده بر روی الیافی ازجنس بورو سیلیکات با اسم تجاری پیرکس (glass-E ) و الیاف شیشه ای از جنس کربنات سدیم-آهک -سیلیس (glass-A)بود

مقاومت GRC/GFRC های ساخته شده با الیاف مذکور پس از مدت نسبتا” کوتاهی به علت قلیائیت زیاد ماتریس خمیر سیمان، کاهش می یافت. زیرا این دو نوع الیاف با توجه به درصد زیاد سیلیس در محیط های قلیایی نا پایدار بودند.در نتیجه برای موارد مصرف طولانی مدت مناسب نبودند.

ادامه تحقیقات منجر به تولید  الیاف  شیشه ای  مقاوم  در  برابر محیط های قلیایی (glass-AR) و محصولات  GRC/GFRC پایاتر  شد .  بتن  های  تولید      شده  (GFRC- AR) نام گرفتند. این تحقیقات توسط موسسه تحقیقات ساختمانی انگلستان (BRE)در سال ۱۹۷۶ آغاز شد. آنها توانستند الیاف شیشه ای حاوی ۱۶ درصد زیر کونیوم با مقاومت زیاد در مقابل محیط های قلیایی تولید کنند.

در سال ۱۹۷۱ glass-AR ها توسط شرکت Fill-Cem به تولید انبوه رسید. پس از آن شرکت NEG در ژاپن ،در سال ۱۹۷۵ glass-AR با ۲۰ درصد زیرکونیوم تولید کرد. از آن پس استفاده از glass-AR در تولید GRC/GFRC افزایش یافت.

در دهه ۱۹۷۰ اولین استاندارد مشخصات الیاف شیشه ای انتشار یافت و در دهه ۱۹۸۰ ،دردوازده پروژه ساختمانی که در آمریکا اجرا شده بود برای ساخت پانل های دیواری ،از GRC/GFRC استفاده شد.

در دو دهه اخیر موارد مختلف استفاده ازاین محصولات به طور گسترده به وجود آمده است.امروزه انواع مختلفی از الیاف شیشه ای با خواص مختلف در جهان تولید می شود. آخرین نسل الیاف شیشه ای، glass-AR هستند که توسط دو شرکت بزرگ FIL-CemوNEG تولید و به تمام دنیا صادر می شود. علت نامگذاری این نوع الیاف به الیاف شیشه ای ،داشتن پایه شیشه ای (Sio2) است الیاف شیشه ای از اکسیدهای متنوعی از قبیل اکسید سدیم،سیلیس ، آهک و… ساخته شده اند.

همانطور که قبلا” ذکر شد،در نسل جدید الیاف شیشه ای (glass-AR) با اضافه کردن اکسید زیر کونیوم ZRO2 پایایی الیاف تولیدی، در برابرمحیط های قلیایی بویژه بتن افزایش می یابد.

برخی خواص الیاف شیشه ای از قبیل زیاد بودن مدول الاستیسیته نسبت به الیاف پلی پروپیلن، مقاوم بودن دربرابر محیط های قلیایی و زیاد بودن مقاومت کششی بتن هایی که با آنها ساخته می شود باعث شده که به طور وسیعی در صنعت ساختمان بخصوص دربخش ساخت قطعات نما مورد استفاده قرار گیرند.

 

AR-Glass شیشه های قلیایی پایدار که از زیر کنیوم سیلیکات ساخته شده و در لایه های سیمانی در بتن کاربرد دارد.